Exact om dertien over zeven

vertrekt de trein van het station

Men ziet dit beeld op een perron

als een vrij algemeen gegeven.

 

De Prediker heeft reeds geschreven:

er is niets nieuws onder de zon.

Exact om dertien over zeven

vertrekt de trein van het station.

 

Het tijdstip staat nog aangegeven.

Voor late reizigers een bron

van ergernis; de reis begon

Helaas voor hen die achterbleven

exact om dertien over zeven.

 

(van: Johan Pol, Fietsen in de kerk, . Staalboek, Veendam 2001)